اهمیت برنامه ریزی درسی:

1. جهت می دهد. برنامه ریزی این فرصت را در اختیارتان قرار می دهد که بدانید به کجا می خواهید بروید و چطور باید به آنجا بروید.بدون برنامه جهت مشخصی نخواهید داشت و وقت خود را برای کارهایی تلف خواهید کرد که ممکن است هیچ تاثیری در آینده شما نداشته باشد.
2. رویاهای قابل دسترس می دهد. اگر تابه حال رویاهای تان برای تان غیرممکن و دست نیافتنی می نمود، شاید به این خاطر بوده است که هیچ طرح و برنامه ای برای رسیدن به آنها آماده نکرده اید .
3. آرامش می دهد. همین که بدانید قدم ها و مراحل رسیدن به آن چه می خواهید را طی می کنید، احساس آرامش خواهید کرد. بدون برنامه دچار گیجی و سردرگمی خواهید شد که کجا بروید و روزتان را چطور بگذرانید.
4. هدف می دهد. وقتی تصمیم می گیرید که طبق برنامه پیش بروید برای خود هدفی خواهید داشت و برای رسیدن به آن قدم برمیدارید.
5. شور و اشتیاق می دهد. موفقیت، تحقق پیش رونده یک هدف ارزشمند است. موفقیت سرنوشت نیست. وقتی هدفی پیش روی خود
داشته باشید، باشور و اشتیاق بیشتر و برای رسیدن به آن هدف قدم برمیدارید.
6. قدرت می دهد. برنامه ریزی و هدفمند بودن باعث می شود به طریقی درست پیش روید واین به شما اساس قدرت می دهد.
7. داشتن چشم اندازی دقیق از زمان دارید. با برنامه درس خواندن این امکان را به شما می دهد که شروع و پایان مطالب را بدانید و زمانبندی درستی داشته باشید.
8. کل زندگی شما نظم پیدا می کند. کنکور نباید باعث شود شما کلیه کارها و برنامه های دیگر را کنسل کنیدتنها چیزی که لازم است باید به آنها نظم بدهید.
9. امکان مرور کردن های منظم خواهید داشت. که این بزرگترین عامل موفقیت خواهد بود.
10. اشکالات قابل کنترل می شود. اگر دید دقیق و حساب شده ای از برنامه درسی داشته باشید بهتر متوجه نقاط ضعف و قوت خود خواهید شد و جای جبران برایتان باز می شود.
 
 

تماس با بخش مشاوره تخصصی: 66568621-021 داخلی 5