معرفی مشاورین دپارتمان مشاوره تخصصی:
بهترین و اصولی‌ترین روش مطالعه کنکور با راندمان قبولی بالا را با رتبه‌های تک‌ رقمی و مشاورین با تجربه بیاموزید.
 
کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم
 
گروه علوم آزمایشگاهی 1
ژنتیک پزشکی
بیوشیمی بالینی
بیوتکنولوژی پزشکی
گروه علوم آزمایشگاهی 2

ایمنی شناسی
خون شناسی
گروه علوم آزمایشگاهی 3
ویروس شناسی
باکتری شناسی
انگل شناسی

قارچ شناسی
گروه بهداشت و سلامت
اپیدمیولوژی
مدیریت خدمات بهداشت درمانی
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط
گروه پرستاری
گروه مامایی
علوم تغذیه
فیزیولوژی پزشکی
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
میکروب شناسی مواد غذایی
نانوتکنولوژی پزشکی
تکنولوژی گردش خون
آمار زیستی
آناتومی
فیزیک پزشکی
سم شناسی و شیمی دارویی اتاق عمل
رادیوبیولوژی
وزارت علوم

تماس با بخش مشاوره تخصصی: 66568621-021 داخلی 6