۱۴ تیر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 2542

تحلیل پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97

تحلیل پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97

پاسخنامه تشریحی کنکور ارشد وزارت بهداشت 97 را شنبه و یکشنبه به صورت وب کنفرانس در نمایندگی های سراسر کشور دکترخلیلی را به صورت رایگان دریافت کنید.
فرصت استثنایی برای داوطلبان کنکور سال 98

 
استاد درس روز و ساعت
دکتر محمدنژاد بیوشیمی شنبه 11 – 10
دکتر اکبری ژنتیک شنبه 12 – 11
استاد حیدرنیا زبان شنبه 15 – 12
دکتر اقدم سلولی و مولکولی شنبه 17 – 15
دکتر خلیلی ایمنی شنبه 18 – 17
دکتر بلوری باکتری شنبه 19 – 18
استاد تیموری اتاق عمل شنبه 20 – 19
استاد علیزاده اقتصاد بهداشت یکشنبه 11 – 9
دکتر نامجو هماتولوژی یکشنبه 12 – 11
دکتر یزدانی ویروس شناسی یکشنبه 13 – 12
استاد روحی زبان یکشنبه 16 – 13
استاد جلالی تغذیه یکشنبه 17 – 16
استاد عبدی فیزیولوژی یکشنبه 18 – 17
دکتر اکبری شیمی عمومی و آلی یکشنبه 19 - 18
دکتر وحید رئیسی انگل شناسی یکشنبه 20 - 19
 

کسب اطلاعات بیشتر: http://dkg.ir/-1
و یا 021-66568621 داخلی 1