۱۷ مهر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1358

برگزاری همایش در نمایندگی اهواز 18 مهرماه

برگزاری همایش در نمایندگی اهواز 18 مهرماه

مکان: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، سالن شهدا

کسب اطلاعات بیشتر: 06134454498