برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 8 مهرماه 94
تعداد بازدید : 785 |

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 8 مهرماه 94


کلاس فوق العاده بیوشیـمی استاد عسگرخانی
تعداد بازدید : 158 |

کلاس فوق العاده بیوشیـمی استاد عسگرخانی


برنامه کلاسهای روز دوشنبه 6 مهر 94
تعداد بازدید : 766 |

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 6 مهر 94


برنامه کلاسهای روز یکشنبه 5 مهر 94
تعداد بازدید : 789 |

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 5 مهر 94


کلاس فوق العاده شیمی دارویی (دکتری)
تعداد بازدید : 1235 |

کلاس فوق العاده شیمی دارویی (دکتری)


کلاس فوق العاده بیوشیـمی دکتـری (دوره دوم )
تعداد بازدید : 579 |

کلاس فوق العاده بیوشیـمی دکتـری (دوره دوم )کلاس فوق العاده بیوشیمی ( ارشد تابستان)
تعداد بازدید : 741 |

کلاس فوق العاده بیوشیمی ( ارشد تابستان)


نتایج آزمون 2 کلاسی بیوشیمی دکتر محمد نژاد
تعداد بازدید : 837 |

نتایج آزمون 2 کلاسی بیوشیمی دکتر محمد نژاد


اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز پنجشنبه 2 مهر
تعداد بازدید : 1080 |

اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز پنجشنبه 2 مهر