نتایج آزمون 2 کلاسی بیوشیمی دکتر محمد نژاد
تعداد بازدید : 850 |

نتایج آزمون 2 کلاسی بیوشیمی دکتر محمد نژاد


اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز پنجشنبه 2 مهر
تعداد بازدید : 1092 |

اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز پنجشنبه 2 مهر


آزمون 6 کلاسی بیوشیمی استاد عسگرخانی
تعداد بازدید : 843 |

آزمون 6 کلاسی بیوشیمی استاد عسگرخانی


نتایج آزمون 4 کلاسی زبان استاد شاهرضا
تعداد بازدید : 880 |

نتایج آزمون 4 کلاسی زبان استاد شاهرضا


برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 1 مهر 94
تعداد بازدید : 1001 |

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 1 مهر 94


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 2 مهر 94
تعداد بازدید : 971 |

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 2 مهر 94


برنامه کلاسهای روز جمعه 3 مهر 94
تعداد بازدید : 912 |

برنامه کلاسهای روز جمعه 3 مهر 94


کلاس فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی (دکتری )
تعداد بازدید : 1120 |

کلاس فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی (دکتری )


کلاس فوق العاده بیوشیمی (دوره دوم دکتری)
تعداد بازدید : 562 |

کلاس فوق العاده بیوشیمی (دوره دوم دکتری)


کلاس فوق العاده زبان (کد جمعه ارشد تابستان)
تعداد بازدید : 721 |

کلاس فوق العاده زبان (کد جمعه ارشد تابستان)