اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز جمعه 10 مهرماه
تعداد بازدید : 953 |

اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز جمعه 10 مهرماه


(IQB آمار زیستی) انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد
تعداد بازدید : 2073 |

IQB آمار زیستی


مشاوره رایگان با اساتید
تعداد بازدید : 2480 |

بهترین فرصت برای پاسخ به سوالات کنکوری


همایش رایگان 16 مهر ماه
تعداد بازدید : 2130 |

همایش رایگان 16 مهر ماه


انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد
تعداد بازدید : 1497 |

Learning With Laugh


طرح طلایی چیست؟
تعداد بازدید : 3380 |

طرح طلایی چیست؟


اطلاعیه تغییر آدرس شعبه کرمان دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 3263 |

اطلاعیه تغییر آدرس شعبه کرمان دکتر خلیلی


IQB بیوانفورماتیک پزشکی
تعداد بازدید : 2058 |

گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد ...


میانبر الگوریتم باکتری (عمومی و سیستماتیک)
تعداد بازدید : 1619 |

گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد