برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بیوتکنولوژی (زیست فناوری پزشکی)
 
دوره تابستان 96 شعبه انقلاب

آغاز دوره: مردادماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

بیوشیمی دکتر محمدنژاد سه شنبه 20-15
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 16-12:30
بیوشیمی استاد عسگرخانی چهارشنبه 13-9
بیوشیمی استاد عسگرخانی پنجشنبه 16-12:30
باکتری شناسی استاد رضازاده پنجشنبه 20-16
باکتری شناسی استاد بلوری چهارشنبه 20-17
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم سه شنبه 12-9
زبان استاد شاهرضا پنجشنبه 16-12:30
زبان استاد شاهرضا جمعه 16-12:30
زبان استاد حیدرنیا دوشنبه 12-8
زبان استاد حیدرنیا جمعه 16-12:30
زبان مهندس یعقوبی پنجشنبه 16-12:30
 
دوره پاییز 96 شعبه انقلاب

آغاز دوره: 24 مهرماه

نام کلاس

نام استاد زمان
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 16-12:30
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم سه شنبه 18-13
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم جمعه 16-12:30
بیوشیمی دکتر محمدنژاد شنبه 20 - 15
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 12 - 8
بیوشیمی دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16
بیوشیمی استاد عسگرخانی پنجشنبه 12-8
بیوشیمی استاد عسگرخانی جمعه 20- 16
باکتری شناسی استاد رضازاده پنج شنبه 16- 12:30
باکتری شناسی استاد بلوری دوشنبه 20-17
زبان استاد شاهرضا  سه شنبه 11:30-8
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 12-8
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان استاد شاهرضا جمعه 12-8
زبان مهندس یعقوبی پنجشنبه 20- 16
زبان استاد فخر شنبه 13-9
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


 
جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.