برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بیوتکنولوژی (زیست فناوری پزشکی)
 
دوره پاییز 96 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد زمان
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 12-8 (شروع از دی)
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم سه شنبه 18-14
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم جمعه 16-12:30
بیوشیمی دکتر محمدنژاد شنبه 20 -16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 12 - 8
بیوشیمی دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16
بیوشیمی استاد عسگرخانی پنجشنبه 12-8
بیوشیمی استاد عسگرخانی جمعه 16-12:30
باکتری شناسی دکتر بلوری پنج شنبه 16- 12:30
باکتری شناسی دکتر بلوری دوشنبه 20-17
زبان گروه اساتید شنبه 16-12:30
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان دکتر یعقوبی پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر شاهرضا پنجشنبه 20-16
زبان دکتر شاهرضا پنجشنبه 12-8 (پوشش IQB) داوطلبان سال گذشته
     

دوره تابستان 96 شعبه انقلاب

آغاز دوره: 21 مردادماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

بیوشیمی دکتر محمدنژاد سه شنبه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 16-12:30 (ظرفیت محدود)
بیوشیمی استاد عسگرخانی پنجشنبه 20-16
باکتری شناسی استاد بلوری چهارشنبه 20-17
باکتری شناسی استاد بلوری پنجشنبه 20-16
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم سه شنبه 14-9
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 12-8
زبان دکتر شاهرضا جمعه 12-8
زبان دکتر شاهرضا پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر مهاجرنیا جمعه 16-12:30
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان مهندس یعقوبی پنجشنبه 20-16
     
 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


 
جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.