دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بیوتکنولوژی (زیست فناوری پزشکی)
 

 


 
ترم پاییز شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه 

نام کلاس

نام استاد زمان
سلولی و مولکولی (ضریب 4) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 8 الی 12
و
دوشنبه 12:30 الی 16 
(یک هفته در میان )
سلولی و مولکولی (ضریب 4) خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه  8 الی 12
و
دوشنبه  12:30 الی 16
(یک هفته در میان )
سلولی و مولکولی (ضریب 4) دکتر آرین اکبری اعلام می شود
سلولی و مولکولی (ضریب 4) دکتر علیرضا اکبری اعلام می شود
سلولی و مولکولی (ضریب 4) دکتر محمدنژاد  چهارشنبه 12:30 الی 16 
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد سه شنبه 16 الی 20
بیوشیمی (ضریب 1)  دکتر محمدنژاد جمعه 12:30 الی 16
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر شیریان  یک شنبه 16 الی 20 
باکتری شناسی (ضریب 1) دکتر بلوری پنجشنبه 13 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 8:30 الی 12
 
ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه

 

نام کلاس

نام استاد

زمان

بیوشیمی  دکتر محمدنژاد سه شنبه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 16-12:30
بیوشیمی  دکتر رضویان یکشنبه 21-16
باکتری شناسی  دکتر بلوری پنجشنبه 16-13
سلولی و مولکولی  خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 12-8
سلولی و مولکولی  خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی دکتر آرین اکبری اعلام می شود
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان استاد حیدرنیا جمعه 16-12:30
زبان استاد خدادادی پنجشنبه 16-12:30
زبان  استاد خدادادی جمعه 12-8:30
زبان  دکتر یعقوبی اعلام می شود

 
 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


 
جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.