۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 131

برنامه کلاسی سه شنبه 24 اسفند ماه 1400
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی سه شنبه 24 اسفند ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
13:30 _ 8 جلسه ششم (فوق العاده)  شیمی  عمومی آنلاین ارشد  تابستان و پاییز. دکتر اکبری وب پلاس برگزار
16_  8 فوق العاده ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد  تابستان  و پاییز. دکتر بهروز اقدم اسکای روم برگزار
13_ 9 جلسه بیستم (فوق العاده) ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی وب پلاس برگزار
16_ 13:30 جلسه ( فوق العاده ) زبان انگلیسی آنلاین دکتری استاد خدادادی وب پلاس برگزار
19_16 جلسه هجده ویروس شناسی آنلاین ارشد و دکتری پاییز دکتر یزدانی وب پلاس برگزار
19_16 جلسه دوازده جلسه  زبان انگلیسی ارشد زمستان استاد خدادادی وب پلاس برگزار
20 -16 جلسه بیست و شش بیوشیمی آنلاین ارشد پاییز . دکتر رضویان وب پلاس برگزار
20 -16 جلسه پانزدهم انگل شناسی آنلاین ارشد و دکتری پاییز . دکتر بهروان وب پلاس برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار  یا ورود به کلاس جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع پشتیبان
حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت  10 الـی 16
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir