۱۷ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 182

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 18 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 18 خرداد
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی
12- 8 نکته و تست ایمنی شناسی دکتر خلیلی - کنسل
13 - 9 بیوشیمی  (مبحث مولکولی ویژه کلیه کدها ) دکتر محمدنژاد - برگزاردر میرداماد
13:30-8 نکته و تست زبان تابستان دکتر شاهرضا - ادغام با کد عصر
12 - 9 ویدئو کنفرانس سلولی و مولکولی دکتر اقدم - کنسل
18-14 نکته و تست  ایمنی شناسی  پاییز دکتر خلیلی - کنسل
17 - 14 نکته و تست ژنتیک پایه و پزشکی(تابستان و پاییز) دکتر اکبری 302 برگزار
20 - 14 نکته و تست زبان پاییز و زمستان  + نکته و تست زبان تابستان کد جمعه دکتر شاهرضا 501 برگزار