۱۷ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 107

اطلاعیه فوق العاده کلاس سلولی و مولکولی (کد پنجشنبه ارشد پاییز) دکتر اقدم
اطلاعیه فوق العاده کلاس سلولی و مولکولی (کد پنجشنبه ارشد پاییز) دکتر اقدم 

به اطلاع دانشجویان گرامی میرسانیم 
کلاس  فوق العاده سلولی و مولکولی (کد پنجشنبه ارشد پاییز ) دکتر اقدم ،

یکشنبه 18 آذر ماه ساعت 14 الی 18 برگزار خواهد شد.