برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 1 مهر 94
تعداد بازدید : 552 |

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 1 مهر 94


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 2 مهر 94
تعداد بازدید : 543 |

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 2 مهر 94


برنامه کلاسهای روز جمعه 3 مهر 94
تعداد بازدید : 487 |

برنامه کلاسهای روز جمعه 3 مهر 94


کلاس فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی (دکتری )
تعداد بازدید : 536 |

کلاس فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی (دکتری )


کلاس فوق العاده بیوشیمی (دوره دوم دکتری)
تعداد بازدید : 285 |

کلاس فوق العاده بیوشیمی (دوره دوم دکتری)


کلاس فوق العاده زبان (کد جمعه ارشد تابستان)
تعداد بازدید : 331 |

کلاس فوق العاده زبان (کد جمعه ارشد تابستان)


کنسلی کلاس باکتری شناسی دکتر حمدی (دکتری)
تعداد بازدید : 350 |

کنسلی کلاس باکتری شناسی دکتر حمدی (دکتری)


کنسلی کلاس بیوشیمی (ارشد تابستان) استاد عسگرخانی
تعداد بازدید : 171 |

کنسلی کلاس بیوشیمی (ارشد تابستان) استاد عسگرخانی


کنسلی کلاس زبان (ارشد تابستان) مهندس یعقوبی
تعداد بازدید : 225 |

کنسلی کلاس زبان (ارشد تابستان) مهندس یعقوبی