برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 15 مهر 94
تعداد بازدید : 431 |

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 15 مهر 94


کنسلی کلاس زبان (تابستان  ارشد)
تعداد بازدید : 353 |

کنسلی کلاس زبان (تابستان ارشد)


برنامه کلاسهای روز یکشنبه 12 مهر 94
تعداد بازدید : 412 |

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 12 مهر 94


برنامه کلاسهای روز دوشنبه 13 مهر 94
تعداد بازدید : 361 |

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 13 مهر 94


نتایج آزمون 8 کلاسی سلولی دکتر اقدم
تعداد بازدید : 519 |

نتایج آزمون 8 کلاسی سلولی دکتر اقدم


اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز جمعه 10 مهرماه
تعداد بازدید : 815 |

اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز جمعه 10 مهرماه


نتایج آزمون 2 کلاسی  فیزیولوژی دکتر قاسمی
تعداد بازدید : 479 |

نتایج آزمون 2 کلاسی فیزیولوژی دکتر قاسمی


کنسلی کلاس ژنتیک ارشد ودکتری روز جمعه
تعداد بازدید : 411 |

کنسلی کلاس ژنتیک ارشد ودکتری روز جمعه


نتایج آزمون زبان استاد حیدرنیا
تعداد بازدید : 1031 |

نتایج آزمون زبان استاد حیدرنیا


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 9 مهر 94
تعداد بازدید : 494 |

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 9 مهر 94