بیش از 1000 نفر از قبولی های ارشد 1393 مربوط به گروه آموزشی دکتر خلیلی بودند

بیش از 1000نفر از قبولی های ارشد امسال 1393 مربوط به گروه آموزشی دکتر خلیلی بودند » ادامه خبر


چگونگی ثبت نام  و ورود به پروفایل و دریافت مشاوره تخصصی

در این وبسایت کاربران دارای یک پروفایل کاربری میباشند که در پروفایل کاربریشان میتوانند از خدمات مختلفی همچون مشاوره تخصصی،رفع اشکال درسی ، ثبت نام در آزمون و کلاسها و .... استفاده کنند. کاربران همچنین  » ادامه خبر