کلاس های تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع دکتری به تفکیک رشته در زیر آمده است.

 

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

مدیریت ورزشی

بیومکانیک ورزشی

رفتار حرکتی

 
 
برای کسب مشاوره و دریافت اطلاعات کامل در رابطه با برنامه کلاسها با شماره 02166568621 - داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.