برنامه کلاسهای دکتری وزارت بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دوره پاییز شعبه انقلاب

آغاز دوره: مهرماه

نام کلاس

نام استاد

روز و ساعت

آغاز دوره

MSRT/ MHLE (دوره چهارم) استاد کریمی چهارشنبه 19:30-16 اواخر مهرماه
MSRT/ MHLE (دوره پنجم) گروه اساتید   آبان ماه
استعداد تحصیلی دکتر وکیلی شنبه 20-16 مهرماه
استعداد تحصیلی دکتر وکیلی جمعه 12-8 دی ماه

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

 
  • جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.