برنامه کلاسهای دکتری وزارت بهداشت ایمنی شناسی

شعبه انقلاب

آغاز دوره: مهرماه
 

نام کلاس

نام استاد

روز و ساعت

آغاز دوره

سلولی مولکولی دکتر اقدم پنجشنبه 16-12:30  
خون شناسی دکتر نامجو پنجشنبه 12-8 آبان ماه
ایمنی شناسی دکتر خلیلی جمعه 16-12:30  
استعداد تحصیلی دکتر وکیلی شنبه 20-16 مهرماه
استعداد تحصیلی دکتر وکیلی جمعه 12-8 دی ماه
MHLE/MSRT (دوره چهارم) استاد کریمی چهارشنبه 19:30-16 اواخر مهرماه
MHLE/MSRT (دوره پنجم) گروه اساتید   آبان ماه

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران موسسه با شما تماس بگیرند.جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید