ایمونولوژی

شابک :
978-600-422-111-5
سال انتشار :
1395
نوبت چاپ :
اول
نوع جلد :
هارد
تعداد صفحه :
880 (رنگی)
قیمت :
750,000ریال
تخفیف :
7%
امتیاز محصول :
0 از مجموع 0 رای
عنوانجامع :ایمونولوژی
گروه کتاب :کتاب جامع
مولف :دکتر احمد خلیلی
زیر نظر:
دکتر زهیر حسن (مدیرگروه ایمنی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر رضا فریدحسینی (مدیرگروه ایمنی و آلرژی دانشگاه علومپزشکی مشهد)
دکترسید عباس میرشفیعی (مدیرگروه ایمنی دانشکده بهداشت دانشگاه علومپزشکی تهران)
دکتر مهدی شکرابی (مدیرگروه ایمنی دانشگاه علومپزشکی ایران)
دکتر علیاکبر امیرزرگر (استاد ایمنی دانشگاه علومپزشکی تهران)
دکتر امیرحسن زرنانی (استاد ایمنی پژوهشگاه ابنسینا)
درباره مولف :
ویژه رشته های :ویژه کلیه علاقهمندان ایمونولوژی
کتاب جامع چیست :
معرفی این کتاب :
طلیه سخن مولف :

ای خدای پاک و بیانباز و یار                 دستگیر و جرم ما را در گذار
هم دعا از تو، اجـابت هم ز تـو               ایمـنی از تو مهـابت هم ز تـو
«مولانا»
 
خداوندگار را سپاس که توفیق یار شد تا بتوانیم اثری دیگر را در زمینه ایمنیشناسی تقدیم طالبان این علم نماییم. امروز با پژوهشهای علمی و بررسیهای ژرف مرزهای علم و یافتههای مربوط به شناخت طبیعت به گونهای بدیع گسترش یافته و حجم اطلاعات و رشد روزافزون آن با هیچ دورانی قابل مقایسه نیست.
ایمنیشناسی در سی سال گذشته در آستانه عصر طلایی خود قرار گرفته و بهطور چشمگیری تحول و تکامل یافته است و از مؤثرترین و ژرفنگرترین دروس علوم پایه پزشکی میباشد. قلمرو این علم آنقدر وسیع است که به بزرگراه پژوهشهای علمی نظیر دیگر بیولوژی مولکولی درآمده است بهخصوص استفاده از آن در تشخیص بیماریها و روش درمانهای نوین افقهای روشنی را به پژوهشگران نشان میدهد. با عنایت بر طیف وسیع این علم، آگاهی از دستآوردهای نوین آن را طلب میکند.
در زمینه ایمنیشناسی خوشبختانه در متون فارسی کتابهای زیادی تألیف و ترجمه شده که هر کدام به نوبهی خود ارزشمند و مورد استفاده دانشجویان و پژوهشگران بوده است. ولی آنچه پیش روی شما است کتابی تدوین شده از آخرین مقالات علمی که در زمینه ایمنیشناسی در مجلاتی با Impact factor بالا منتشر شده و خود مأخذی گرانبها برای پژوهشگران میباشد. مؤلف سعی وافر داشته که مقالات انتخابی جدید و از سطح علمی بسیار بالایی برخوردار باشند.
مؤلف محترم علاوه بر استفاده از معتبرترین کتابهای دنیا از مجلات علمی Nature،ا JACIا، The New England Journal of Medicine و The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology نیز در تهیه کتاب استفاده نموده که منجر به افزایش سطح علمی آن گردیده است. در تدوین این کتاب نهایت کوشش بر آن نهاده شده است که با متنی مطلوب و با ویراستاری ادبی تقدیم اهل علم گردد.
از انتشارات گروه آموزشی و تألیفی دکتر خلیلی سپاسگزاریم که اهتمام به چاپ این اثر علمی نمودهاند. این اثر به دانشجویان و پژوهشگران جوان علم ایمنیشناسی پیشکش میشود و امید آنکه با تفکر و نظر ژرفنگر خود ما را یاری دهند و کاستیهای آن را ببخشایند.
درود باد بر واردان در حرم ایمنی رب اعلی و ایمنیشناسان عالم معنا. یادتان سبز ای عاشقان کوی دوست
 
دکتر رضا فرید حسینی
استاد ایمونولوژی و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

علم ایمونولوژی اگرچه در نگاه اول مسئول دفاع بر ضد پاتوژنها شناخته میشود اما امروزه بهعنوان یکی از پیشرفتهترین علوم مولکولی دنیا مطرح گردیده است.
درواقع ارتباط بین مغز، غدد اندوکرین و سیستم ایمنی فصل جدیدی از تحقیقات آینده را برای درمان و پیشگیری بیماریهای عفونی، بدخیمی، اتوایمنی و نقص ایمنی باز مینماید.
تلفیق ایمونولوژی پایه با ایمونولوژی بالینی و تشخیصی زمینه را چنان برای تحقیقات مولکولی فراهم نموده است که میتوان دورنمای ایمونوتراپی روشنی را برای اصلاح ناهنجاریهای ایمونولوژیک نظارهگر بود.
ایمونولوژی دارای امواج طولی و عرضی شبیه به آموزش و تحقیق میباشد که هر دو لازم و ملزوم همدیگرند، تا آنجا که تصمیم گرفتم از تجربه مفید دکتر احمد خلیلی در امر آموزش کمک گرفته و سرانجام پیشنهاد اینجانب به ایشان در تألیف کتاب جامع ایمونولوژی تحقق یافت. این کتاب مجموعهای از سی فصل طبقهبندی براساس مطالب پایه تا پیشرفته میباشد که برای آموختن ایمونولوژی در کلیه مقاطع مفید میباشد.
در تألیف این مجموعه سعی شد که چارچوب کتاب بر اساس مطالب کتابهای دکتر ابوالعباس، جنوی و رویت طراحی گردد و مقالات جدید به پیشنهاد اینجانب گزینش شده و در اختیار آقای دکتر خلیلی جهت اضافه شدن به متن اصلی قرار گرفت.
امید است این کتاب در کنار سایر کتابهای موجود در امر آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مفید حال واقع گردد. انشاءالله چاپ دوم این مجموعه با ویرایش جدید، سال آینده منتشر خواهد شد. لذا از سایر اساتید و همکاران محترم خواهشمندم در چاپ بعدی و ویرایش جدید قبول زحمت نمایند.
در پایان از زحمات شاگردم آقای دکتر احمد خلیلی که با علاقه تمام در طی یک سال با نثری روان در خلق این اثر قبول زحمت نمودند، تشکر مینمایم.
 
دکتر زهیر حسن
مدیرگروه ایمونولوژی دانشگاه تربیت مدرس


کتاب پیش رو، کتابی کاملاً تخصصی و ارزشمند در زمینه ایمونولوژی میباشد که از کتب و مقالات برتر و معتبر دنیا گردآوری شده است. مؤلف محترم با گنجاندن مطالب روز و نکات جدید ایمونولوژی باعث ارتقای سطح علمی کتاب شده است. بهطوری که بهعنوان یک کتاب جامع و کامل برای مقاطع تحصیلی مختلف، مناسب و ارزشمند میباشد.
 
دکتر سید عباس میرشفیعی
مدیر گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
علم ایمونولوژی پزشکی در میان رشتههای علوم پایه به دلیل جذابیت خاص خود و کاربرد وسیعی که در کلینیک و آزمایشگاه دارد و به جهت پیشرفت شگرف و روزافزونی که در دنیا شاهد آن هستیم بسیار مورد توجه و علاقه دانشپژوهان است.
در این زمینه کتب بسیار ارزشمند و وزینی در دنیا به چاپ رسیده و میرسد، خوشبخانه به یمن جوانان دانشجوی پویا و فرهیخته و راهنمایی ارزنده اساتید فرزانه در این رشته بسیاری از این کتب ترجمه و جمعآوری گردیده و در دسترس میباشد. در اوایل سال 59 با مجموعه گردآوری تألیفی ایمونولوژی به قلم شیوایی دکتر احمد خلیلی آشنا شدم و دریافتم که کتابی جامع در این سطح که از منابع بهروز بهره برده باشد؛ به زبان فارسی کمتر به چاپ رسیده است و از ویژگیهای منحصربهفرد کتاب تدوین کتاب در سی فصل با عناوین مشخص است. مطالعه این اثر بهعنوان مأخذ علمی برای بسیاری از دروس کارشناسی ارشد و دکتری ایمونولوژی و رشتههای مرتبط توصیه میشود. از ویژگیهای دیگر این کتاب انتخاب جداول و شکلهای مناسب برگرفته از کتب مرجع کشوری است که دانشجویان را از محتوا و متون این کتاب نیز محروم نخواهد کرد.
ضمن آرزوی موفقیت برای نگارندهی محترم، کلیه اساتید، دانشجویان، پزشکان و محققین را به نقد علمی این کتاب دعوت میکنیم.
 
 
دکتر مهدی شکرآبی
مدیر گروه ایمونولوژی و رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

راهیست راه عشـق که هیچش کـناره نیست          آنجا جز آنکه جان بسپارند چارهنیست
هرگه که دل به عشق دهی خودش دمی بود           در کار خیـر حاجت هیچ استخاره نیست
او را به چشـم پاک توان دیـد چـون هـلال            هر دیـده جای جـلوه آن مـاهپاره نیست
فرصـت شمار طریقه رنـدی کـه این نشـان            چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست
«مولانا»
 
علم ایمونولوژی در سالهای اخیر، پیشرفتهای شگرفی داشته است و به مانند چهارراهی در علوم پزشکی مطرح است که در تمامی حیطهها و تخصصهای پزشکی از تشخیص تا درمان، کمککننده است. امروزه روشهای پیشرفته تشخیص مولکولی ایمونولوژی در آزمایشگاههای تشخیص طبی جایگاه بسیار والایی دارد و همچنین روشهای ایمونوتراپی در درمان بسیاری از بیماریهای اتوایمیون، سرطانها و پیوند اعضا بهکار گرفته میشود و افق بسیار روشنی را در سالهای آینده پیش روی پزشکان و محققان حوزه پزشکی باز نموده است.
جای بسیار خوشحالی است که کتاب پیش روی، به همت مدرس فرزانه و باانگیزه؛ جناب آقای دکتر احمد خلیلی بهنحوی نگاشته شده است که دربرگیرنده تمامی فصول مورد نیاز محققین و دانشجویان گروه پزشکی میباشد. متن کتاب بسیار روان و شیوا نگاشته شده است و از کتابهای روز ایمونولوژی و مقالات علمی در مجلات معتبر بینالمللی استفاده وافر شده است. با توجه به تجربیات ارزشمندی که جناب آقای دکتر احمد خلیلی در طی سالیان نسبتاً طولانی در امر آموزش ایمونولوژی داشتهاند، مطمئناً این کتاب میتواند یک مرجع علمی بسیار ارزشمند برای مطالعه علاقهمندان به رشته ایمونولوژی باشد. همچنین در نگارش این کتاب، مفاهیم پایه و بالینی بهخوبی عرضه شده است و تا حد بسیار زیادی نیاز خوانندگان را برطرف نماید.
در پایان از زحمات بیدریغ جناب آقای دکتر احمد خلیلی و همکاران در تقدیم این اثر ماندگار به جامعه پزشکی و خصوصاً علاقهمندان به دانش ایمونولوژی تقدیر و تشکر نموده و امیدوارم که در چاپهای بعدی با دریافت پیشنهادات و انتقادات خوانندگان محترم، اشکالات مرتفع شده و اثر بهتری ارائه گردد.
از خداوند منان برای تمامی دستاندرکاران این اثر جاویدان و با ارزش، آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم.
 
دکتر علیاکبر امیرزرگر
استاد گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی
و مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانش ایمنیشناسی در طی دو دهه اخیر شتابی کمنظیر بلکه بینظیر را تجربه نموده است و این مهم شاهدی است بر پویایی غیرقابل وصف این علم شگفتانگیز. سیستم ایمنی چنان در کالبد سیستمهای حیاتی دیگر تنیده شده که شناخت دقیق آنها بدون آگاهی دقیق از سیستم ایمنی عملاً غیرممکن مینماید. بدین واسطه توصیف سیستم ایمنی در قالب سیستم دفاعی بدن به همان اندازه سادهانگارانه است که توصیف اندیشه در چارچوب مغز و این احاطه بینقص در کنترل عملکرد ارگانها و سیستمهای حیاتی دیگر است که سبب میشود به کرات شاهد تولید علوم نوینی باشیم که پیشوند «ایمونو» جزء لاینفک آنها میباشد. این رشد بیمثال و شتاب وصفناپذیر علم ایمنی را از مقیاس سلول به ریزترین اجزای درونی آن هدایت کرده و گفتمان سلولی را در سطوح مولکولی وصف مینماید. بسنده کردن به متون خارجی مسلماً راه صواب نیست. خوشبختانه این علم از نظر رشد کیفی و کمی جزء پرشتابترین علوم پایه و بالینی در ایران بوده و این امر مرهون تلاش و علاقه دانشمندان و دانشپژوهان ایرانی این حوزه است. پرواضح است که تداوم این شتاب نیازمند مراجع علمی قابل اعتماد و در دسترس ایرانی است. کتاب حاضر که تلاشی است قابل تقدیر از سوی دوست پرمایه جناب آقای دکتر احمد خلیلی، بر آن است که آمیزهای از آخرین یافتههای حوزه علمی ایمنیشناسی منابع معتبر دنیا و نیز سالها تجربه تعلیم فرزندان این مرز و بوم را به زبانی شیوا در قالبی جامع و بدیع به رشتهی تحریر درآورد و در اختیار مشتاقان این علم قرار دهد. بیشک چنین کتبی سرمایههای ناب ایرانی هستند و پرواضح است که ایرانیان قدر سرمایههای ملی و ایرانی را بهخوبی میدانند. سخن آخر اینکه گرچه تحریر کتاب همواره پرزحمت و مشقت است ولی رسالت اصلی نویسنده تداوم پویایی و بهروز نگاهداری مطالب آن است و خود همتی مضاعف میطلبد.
 
دکتر امیرحسن زرنانی
استاد ایمونولوژی پژوهشگاه ابنسینا

جای بسی تأسف است بازماندگان نسل بوعلی سینا را
تـرجـمه و گـردآوری کتب شـاگردان بوعـلی سیـنا را
 
واژه ایمونولوژی اگر برای اغلب افراد تنها یک واژهی ایمونولوژی است، برای من آغاز و پایان زندگی است. بهطوری که تمام داراییهایم را مدیون دانش ایمونولوژی هستم. علمی که روابط دفاع در برابر عوامل مهاجم و تحمل به خودی را در تمام شرایط زندگی به من یاد داد. یاد گرفتم که تغذیه مناسب، خواب کافی و ورزش از عوامل تقویت سیستم ایمنی چه در هنگام حمله چه در هنگام تحمل است.
ایمونولوژی بهواسطهی شاخههای بالینی، مولکولی، تشخیصی، درمانی و ارتباط با رشتههای ژنتیک و سلولی مولکولی، جاذبههای زیادی برای درک و فهم ایجاد کرده است. این رشته یکی از آیندهدارترین گرایشهایی است که بار مسئولیت درمان آلرژی، تومور، اتوایمنی، نقص ایمنی، رد پیوند و بیماریهای عفونی را بر دوش میکشد.
این حقیر تمام تلاش خود را انجام دادم که این کتاب را هم با عشق هم متناسب با منابع موجود در دنیا تألیف نمایم. درواقع آنچه که باعث خلق این اثر شد توصیه استاد فرزانه؛ جناب دکتر حسن، عشق به ایمونولوژی و عشق به شاگردان ایمونولوژی بود. چه لذتی از این زیباتر وقتی که یک معلم کتابش را در کتابخانه، دانشگاه و در دست دانشجویان ببیند. به این میگویند احساس خوب بندگی و سرآغاز معلمی. این کتاب در واقع چکیدهای از کتابهای ابوالعباس 2015، ضروریات ابوالعباس 2016، رویت 2013، جنوی 2016، پل 2013 و کوبای 2013 بوده که سی درصد مطالب مقالات معتبر از جمله NATURE و TREND به آن اضافه گردیده است. تمام هدف من این بود که در حجم 850 صفحه که معادل ترجمه کتابهای ابوالعباس و جنوی است بتوانم کتاب را خلاصه نمایم. لذا با حجم مساوی، این کتاب تقریباً 40 درصد مطلب بیشتری نسبت به آثار مشابه دارد. از بزرگترین مشکلات در طول تألیف کتاب این بود که میخواستم با زبان ساده مفاهیم ابتدایی تا تازههای مقالات 2016 را بهطور طبقهبندی و قابل فهم، جمعآوری و تحریر نمایم. مقایسه مطالب مقالات با کتابهای معتبر و یکسانسازی تناقضهای بین آنها، بسیار نفسگیر بود. همچنین جایگذاری هر نکته در 30 فصل و کنترل متناقض و تکراری نبودن این نکات در سایر فصلها و مرتبط بودن آنها جهت فهم بهتر، کار را دوچندان سخت میکرد. تمام سعی خود را بهکار گرفتم که بخشبندی این کتاب متفاوت با سایر کتابهای دنیا باشد لذا بخشهای کتاب بر اساس عملکرد سیستم ایمنی، ارتباط واقعی و عملی آنها با یکدیگر انتخاب گردید و در نهایت در نه بخش تألیف گردید. برای جلوگیری از افزایش حجم کتاب، از بهترین اشکال پرنکته و قابل فهم و جداول استفاده گردید و سعی شد توضیحات هر شکل به جای زیرنویس در متن کتاب باشد تا از بیان تکراری و افزایش متن جلوگیری گردد. لذا توصیه میشود جداول و اشکال با دقت بیشتری مطالعه گردد. در قسمت ایمونولوژی بالینی بهخصوص تومور، نقص ایمنی و اتوایمنی سعی شده است از منابع بالینی برای فهم هرچه تمامتر جنبههای کلینیکال در تشخیص و درمان استفاده شود.
در آخرین لحظههای چاپ کتاب بود که کتابهای جنوی 2016 و پایه ابوالعباس 2016 وارد ایران شد. لذا مجبور شدیم اکثر نکات دو کتاب را ترجمه، به متن اصلی اضافه نمایم و بهعلت محدودیت فضا، چندین شکل از این دو منبع در آخر کتاب (بخش 10) آورده شده است.
به خوانندگان عزیز توصیه میشود جهت فهم بهتر سعی کنند با تندخوانی یک بخش را بهطور کامل مطالعه کرده تا به عملکرد کلی سلولها و واسطهها در هر فصل اشراف پیدا کنند. بهطور مثال به جای اینکه اقدام به مطالعه کامل و جزء به جزء کمپلمان نمایند،کل ایمنی همورال (بخش اول) را مطالعه نموده تا درک بهتری از ایمونولوژی بهدست آورند. فهم محصول تندخوانی و تکرار است نه کندخوانی. اگر مطلبی را متوجه نشدید شک نکنید در فصول آینده بهطور مفصل در مورد آن بحث شده است. از افتخارات این کتاب، نظارت و ویرایش آن توسط بهترین اساتید کشور در گرایش ایمونولوژی بود. رفع ایراداتی که جناب دکتر زهیر حسن، جناب دکتر رضا فریدحسینی، جناب دکتر سیدعباس میرشفیعی، جناب دکتر مهدی شکرآبی، جناب دکتر علیاکبر امیرزرگر و جناب امیرحسن زرنانی بیان نمودند، در افزایش کیفیت کتاب بسیار مؤثر بود. بیشک نظرات و پیشنهادات اساتید همکار در کاهش اشتباهات و افزایش سطح کیفی کتاب بسیار مؤثر بود. شاید اگر زحمت دوستان و شاگردانم در ویرایش کتاب نبود این اثر با اشکالات عمدهای روبهرو میشد.
جا دارد از تمام عزیزانی که در ویرایش علمی و ادبی کمک کردند تشکر نمایم:
دکتر سوده نامجو (قسمتهای وابسته به ایمنی و ایمونوهماتو)- دکتر علی عتباتی (قسمت ایمونولوژی بالینی)- دکتر نادر شیرانی (قسمت ایمونوهماتو و سلولهای بنیادی)- آقای امین محمدی (قسمت ایمونوهماتو و سلولهای بنیادی)-آقای فرزاد نصری (قسمتهایی از ایمنی ذاتی، ژنتیک، پیوند و ارگان)- آقای شاهین بلوری (قسمت عفونی باکتری)- آقای حامد صمدی (برداشت سلولی)- دکتر میترا بهروز اقدم (قسمتهایی از انتقال سیگنال)- آقای حسن عشوری (ژنتیک تومور و ژنتیک MHC)
خانم نیلوفر خانلری (تهیه عکس از مقالات)
یاسمن رضوی، نسترن انصاری، الهه آریانفر، عاطفه یافتیان، مولود میرقادری، خانم سلامی، شهرزاد کرباسی، دکتر مریم آذریان، فاطمه حیدرنژاد و آقایان علی احمدی، آقای علی عتباتی، دکتر سید آرین اکبری، آزاده رضوی و نیکو حسینخان ناظر.
در پایان از زحمات گروه طراحی، صفحهآرایی و تایپ که یک سال قبول زحمت نمودند، صمیمانه سپاسگذارم:
خانمها شیرین آرده، مریم آرده، آذرمهر خواجهای، سمانه توکلیان و شبنم حضرتی
در پایان یادآوری میشود؛ جهت فهم کامل ایمونولوژی، کتاب تألیفی دکتر وجگانی و کتاب دکتر ابوالعباس نیز مطالعه گردد. امیدوارم با تألیف این کتاب ذرهای از دِینی که از این مردم و آب و خاک بر گردنم بوده را جبران نمایم. از تمام شاگردانی که با صبوری و تحمل به من معلمی آموختند، تشکر میکنم و منتظر ارسال ایرادات کتاب توسط شما عزیزان میباشم.
دکتر احمد خلیلی
شهریور 95 - مشهد مقدس
https://telegram.me/drkhaliliimnno

فهرست مطالب:
بخش اول: ايمني همورال
فصل 1: آنتيژن
فصل 2: آنتيبادي
فصل 3: لنفوسيت B
فصل 4: کمپلمان
بخش دوم: ايمونولوژي سلولار
فصل 5: MHC
فصل 6: سلولهاي APC
فصل 7: لنفوسيت T
فصل 8: سايتوکاين
بخش سوم: التهاب
فصل 9: التهاب، هومئوستازيس، ورزش و پيري
فصل 10: مهاجرت و لانهگزيني [کموکاين]
فصل 11: مهاجرت و لانهگزيني [مولکولهاي چسبان]
فصل 12: گيرندههاي Fc ا[FcR]
فصل 13: برداشت سلولي
فصل 14: ايمني ذاتي
بخش چهارم: جايگاه پاسخ ايمني
فصل 15: ارگانها
فصل 16: ايمني موضعي
بخش پنجم: تنظيم سيستم ايمني
فصل 17: مرگ سلول
فصل 18: تحمل
بخش ششم: ايمونولوژي باليني
فصل 19: اتوايمني
فصل 20: ازدياد حساسيت
فصل 21: پيوند و رد پيوند
فصل 22: سلولهاي بنيادي
فصل 23: تومور
فصل 24: نقص ايمني
فصل 25: HIV
بخش هفتم: ايمونولوژي مولکولي
فصل 26: ايمونوژنتيک
فصل 27: گيرندههاي ايمني و انتقال پيام [سيگنالرساني]
بخش هشتم: ايمونولوژي، پيشگيري و عفوني
فصل 28: واکسن
فصل 29: ايمونولوژي عفوني
بخش نهم: ايمونوهماتولوژي
فصل 30: ايمونوهماتولوژي
بخش دهم: ضمائم
اشکال (جنوي 2016 و ايمونولوژي پايه- ابوالعباس 2016)
APPENDIX (جنوي 2016)
واژهنامه
واژهياب و INDEX
REFRENCES