<![CDATA[گروه آموزشی تالیفی علوم پزشکی دکتر خلیلی]]> Tue, 09 Aug 2022 17:56:21 +0430 Tue, 09 Aug 2022 17:56:21 +0430 Zend_Feed ar-sa http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تصمیم نهایی برای برگزاری آزمون‌ها به ظهر امروز (یکشنبه 22 تیرماه) موکول شد]]> https://www.dkg.ir/news/show/title/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-22-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF Tue, 09 Aug 2022 17:56:21 +0430