<![CDATA[گروه آموزشی تالیفی علوم پزشکی دکتر خلیلی]]> Sat, 13 Aug 2022 02:27:01 +0430 Sat, 13 Aug 2022 02:27:01 +0430 Zend_Feed ar-sa http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[آغاز ثبت‌نام دوره‌های بدون آزمون دانشگاه‌ها از ۵ مردادماه / نسخه‌های قبلی دفترچه راهنما اعتبار ندارند ]]> https://www.dkg.ir/news/show/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Sat, 13 Aug 2022 02:27:01 +0430