۲۷ آذر ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 840

1 مرحله ازمون ارزیابی رایگان و آنلاین ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

1 مرحله ازمون ارزیابی رایگان و آنلاین ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

روز جمعه جمعه 3 دی برگزار خواهد شد