۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 652

۱۰ دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی برای دانشجویان کارشناسی اشد
از میان دانشگاه هایی که شرایط خود را اعلام کرده اند ۱۰ دانشگاه شامل، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، دانشگاه گلستان، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه سوسنگرد، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر (واحد کرج)، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر اعلام کرده اند که فاقد خوابگاه دولتی و امکانات خوابگاهی هستند و تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارند.