۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 3441

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
عنوان رشته: 
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی Master of Health Services Management
معرفی رشته:  
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یکی از رشته های زیربنایی و پرطرفدار گروه پزشکی است که هر ساله تعداد زیادی از
دانشجویان علاقمند به تحصیل در این رشته تحصیلی با شرکت در آزمونهای سراسری وارد این عرصه شده و با علوم مدیریتی و زمینه های وابسته به آن در عرصه بهداشت و درمان آشنا می شوند. هدف اصلی از تربیت این نیروهای کلیدی و استراتژیک در سیستم بهداشتی و درمانی، افزایش کارایی و اثربخشی سیستم و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات و استفاده بهینه از منابع می باشد. چرا که از اهداف آموزشی تربیت چنین نیروهایی، ایجاد و افزایش توانایی های مدیریتی در اداره امور خدمات بهداشتی و درمانی در طی دوران تحصیل و آشنایی آنها با مسائل و چالش های بخش بهداشت ودرمان برای تصدی پست های مدیریتی در سیستم بهداشتی و درمانی در آینده است.
دانشجویان این رشته در دوران تحصیل خود را فراگرفتن علومی همچون مدیریت، اقتصاد، حساباری، جامعه شناسی، خدمات بهداشتی و ... ضمن بهره مند شدن از یک دیدگاه و تفکر نظام گرا و جامع در مورد کلیه ابعاد نظام سلامت، آمادگی برقراری یک جریان نظام مند را در عرصه بهداشت و درمان پیدا می کنند.
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دربرگیرنده مجموعه فعالیت ها و وظایف اساسی مدیریت شامل: 1- برنامه ریزی، 2- سازماندهی، 3- هماهنگی، 4- رهبری، 5- کنترل و ... در عرصه بهداشت و درمان است. مدیر خدمات بهداشتی و درمانی باید قادر باشد نیازهای داخلی و خارجی سازمان را شناسایی کرده و به آنها پاسخ دهد و به عنوان یک هماهنگ کننده و رهبر در سیستم بهداشتی و درمانی در فراهم آوردن سلامت و رفاه اجتماعی افراد جامعه تلاش کند. یک مدیر خدمات بهداشتی و درمانی بایستی با اصول و ضوابط مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها آشنا باشد و در جهت استفاده بهینه از منابع موجود گام بردارد. در حقیقت مدیر خدمات بهاشتی و درمانی باید به عنوان یک استراتژیست دارای دیدگاه های بلندمدت و جامع باشد.
هدف و رسالت رشته:
دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی براي مشاغل کارشناسـی و پسـت هـاي مـدیریتی بـراي سطوح مختلف موسسات و سازمانهاي نظام سلامت کشور اعم از عمومی یا تخصصی، دولتی یا خصوصی، کلینیک ها، شبکه هاي بهداشتی و درمانی آماده می شوند. انتظار می رود کـه پـس از فراغـت از تحصـیل شایسـتگی لازم را جهـت ایفاي نقش هاي مدیریتی، اداري، اقتصادي، کارشناسی آموزشی یا پژوهشی در زمینه هـاي مـرتبط بـا دوره تحصـیلی خود ، کارشناسی بهداشتی یا درمانی در زمینه هاي مرتبط با دوره تحصیلی خود و کار آفرینی در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی که مطابق با وظایف سازمانی و حرفه اي آنان است، را به عهده گیرند.
زمینه های فعالیت در بازار کار
 در زمينه پژوهشي :
- انجام بررسی هاي لازم در زمینه عملیات و فعالیتهاي مختلف اعم از بهداشتی و درمانی ، اداري ومالی
در زمينه آموزشي :  
- تهیه و تدوین محتوا و وسایل آموزشی شامل بروشور، پوستر، نشریه، فیلم و ... برای شاغلین و مدیران این شاخه
- طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه
در زمینه نظارتی:
- نظارت بر چکونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجراي برنامه هاي پیش بینی شده
- تطبیق و هماهنگی امور و خدمات با استانداردهاي تعیین شده
- بررسی و نظارت بر امور اداري، مالی، تغذیه، تاسیسات، تدارکات و انبار و سایر واحدهای پشتیبانی
- جمع آوري اطلاعات و نیازهاي کلی واحد مربوطه از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات
- بررسی و تهیه و تنظیم طرحهاي مربوط به خرید، نگهداري و کنترل در مورد وسایل و لازم مصرفی
- نظارت بر حسابرسی در زمینه های: درآمدهاي وصولی و وجوه دریافتی، هزینـه های انجـام شده، پـیش پرداخت هاو علی الحساب ها، تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی، بررسی و پیشنهاد بودجه و قیمت تمام شده
- انجام مطالعات لازم در زمینه تشکیلات و روشها، طرح طبقه بندي مشاغل، تهیه وظایف و لیستهاي سازمانی و آموزش کارکنان واحد مربوطه
معرفی دروس امتحانی:
اصول و مبانی سازمان و مدیریت         ضریب 3
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان     ضریب 3
مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت          ضریب 2
کلیات بهداشت                               ضریب 2
زبان                                              ضریب 3
عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
كل یه كارشناسی ھای علوم پزشكی و كارشناسی مدیریت با گرایشھای مختلف؛ اداره امور بیمارستانھا؛ مدیریت؛ حقوق؛ علوم اجتماعی؛ حسابداری؛ علوم اقتصادی 
 آینده تحصیلی:
این رشته در 3 مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته میتوانند برای ادامه تحصیل در رشته های زیر برای مقطع دکتری اقدام نمایند.
وزارت علوم: دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش‌ها)، مدیریت
وزارت بهداشت: دکترای رشته های اقتصاد سلامت، آموزش پزشکی، سالمند شناسی، سیاست گذاری سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت باروری (با پایه کارشناسی بهداشت عمومی یا مامایی)، سیاست های غذا و تغذیه، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته‌های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته‌های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته‌های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته‌های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

 
برای آمادگی کنکور رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی چه کتابهایی بخونم؟
برای آمادگی کنکور رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی چه کلاسهایی شرکت کنم؟