۲۴ مهر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1471

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی کارشناسی ارشد رشته اکولوژی انسانی
عنوان رشته: 
کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی Master of Human Ecology
معرفی رشته:  
اکولوژی انسانی دانشی بین رشته ای  است که توجه آن به تغییر در الگوهای روابط انسان با منابع و محیط از مصرف کنندگی به الگوی حفاظت و اقدامهای رهایی بخش معطوف است. این رشته شاخه ای از علوم بهداشتی و زیست محیطی است که در آن دانشجو طی دوره آموزش ضمن آشنای با اصول اکولوژی انسانی و رویکرد کلی نگر  (نیاز عصر ما) و روشهای پژوهش بویژه در حیطه سلامت و محیط زیست انسان، قادر به یافتن مبانی، ابعاد مساله سلامت انسان،فرهنگ و محیط خود می گردد.
آموزش درس اکولوژی انسانی در ایران سی سال پیش در دانشکده بهداشت در گروه اکولوژی انسانی آغاز و در تمامی دانشکده های پزشکی و رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی تدریس می شد و در حال حاضر نیز گروه اکولوژی انسانی در دانشکده بهداشت مشغول فعالیت در این زمینه می باشد.
هدف و رسالت رشته:
این رشته شاخه ای از علوم بهداشتی و زیست محیطی است که در آن دانشجو طی دوره آموزش ضمن آشنایی با اصول اکولوژی انسانی و رویکرد کلی نگر و روش های پژوهش به ویژه در حیطه سلامت و محیط زیست انسان ، قادر به یافتن مبانی ، ابعاد مساله سلامت انسان ، فرهنگ و محیط خود می گردد.
زمینه های فعالیت در بازار کار
در زمينه آموزشي :  
- تدریس در موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی
در زمینه برنامه ریزی:
- تحلیل و برنامه ریزی مسایل اکولوژی انسانی در موسسات دولتی و خصوصی زیست محیطی نظیر شهرداریها، سازمانهای محیط زیست، وزارت مسکن و شهرسازی
- گردآوری داده های پایه در زمینه مسایل اکولوژی انسانی با توجه به دستور کار سلامت و توسعه پایدار و کمک به برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف و ارزشیابی برنامه های سلامت و توسعه پایدار 
در زمینه مشاوره ایی:
- برگزاری سمینارها، کارگاهها برای پرسنل نظام بهداشتی و سلامت در جهت آشناساختن آنها با وظایف و مسئولیتهای مربوط به اهداف دستور کار سلامت و توسعه پایدار
در زمینه ارتباطی:
- ایجاد ارتباط و هماهنگی بین فعالیتهای نهادها، سازمانها، وزارتخانه های مختلف در زمینه انجام تحقیقات و برنامه¬ریزی برای رسیدن به سلامت و توسعه پایدار
معرفی دروس امتحانی:
  1. مبانی اکولوژی                        ضریب 3
  2. جمعیت و تنظیم خانواده            ضریب 2
  3. مقدمات آمار زیستی                ضریب 2
  4. بهداشت عمومی                    ضریب 1
  5. زبان                                     ضریب 3
عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
كارشناسی در یكی از رشته ھـای اكولـوژی انسـانی، جغرافیــا (بــا گــرایش انســانی)، بھداشــت عمــومی، زیســت شناســی (ھمــه گرایشھــا)، محــیط زیســت، بھداشت محیط، بھداشت خانواده و جمعیت، بھداشت حرفـــه ای، مامـــایی، پرســـتاری؛ دكتـــری عمـــومی (پزشـكی، داروسـازی و دندانپزشـكی)، دكتـری حرفـه ای دامپزشكی 
آینده تحصیلی:
این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند،
وزارت علوم: دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)،
وزارت بهداشت: دکترای رشته های بهداشت محیط، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

 
برای آمادگی کنکور و مطالعه دروس رشته اکولوژی انسانی
چه کتابهایی بخونم؟
برای آمادگی کنکور رشته اکولوژی انسانی
چه کلاسهایی شرکت کنم؟
دفترچه کنکور سالهای گذشته
رشته اکولوژی انسانی