۱۸ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1092

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی ویروس شناسی پزشکی
عنوان رشته: 
دکتری تخصصی ویروس شناسی پزشکی Master of Virology (Ph.D)
معرفی رشته:  
علم ویروس شناسی پزشکی از گرایشهای علوم آزمایشگاهی است که روی بیماری های ویروسی مطالعه می نماید و در آزمایشگاه بیمارستانها کاربرد دارد. برای افرادی که علاقه به تحقیق در زمینه بیماریهای ویروسی مثل ایدز و هپاتیت باشند بسیار ایده آل است.
 تا اواخر قرن 19 اصطلاح ويروسهاي پالايه‌پذير براي مشخص کردن عوامل عفوني که از صافيهاي عبور دهنده باکتريها، قارچها و پروتوزوئرها مي‌گذرند، اطلاق مي‌شد. چند سال بعد اصطلاح پالايه‌پذير حذف شد و کلمه ويروس به معني سم اختصاصا به عوامل عفوني پالايه‌پذير غير قابل رويت با ميکروسکوپ نوري اطلاق گرديد. طي دهه اول قرن 20 اغلب دانشمندان عقيده داشتند که ويروسها عوامل عفوني مشخصي هستند که فقط از نظر اندازه با ساير ميکروارگانيسمها تفاوت دارند. ولي به زودي کشف گرديد که ويروسها روش خاص خود را براي توليد مثل دارند و ترکيب شيميايي آنها مشخص مي‌باشد. ابداع ميکروسکوپ الکتروني و پيشرفت در روشهاي تجزيه‌اي موجب پيشرفت در شناسايي ساختمان و اختصاصات فيزيولوژيکي ويروسها شد. ويروسها به چند دليل مورد توجه خاص ميکروبيولوژيستها قرار دارند. 
اين ذرات اساسا با کليه ميکروبهايي که شناخته شده، از نظر ساختمان و چرخه زندگي تفاوت دارند.
 گرچه براي اغلب عفونتهاي باکتريايي داروهاي متعددي در دسترس قرار دارد ولي براي بيشتر عفونتهاي ويروسي داروي موثري وجود ندارد و از اينرو ويروسها در اغلب کشورها بيماريهاي تهديد کننده حيات انسان ايجاد مي‌کنندبه احتمال زياد، ويروسها با برخي از انواع سرطانها در انسان رابطه دارند.
هدف و رسالت رشته:
دانشجویان این رشته باید بتوانند در ابعاد آموزشي، پژوهشي و خدمات تشخيصي و مشاوره اي در جهت كنترل و پيشگيري بيماريهاي ويروسي، تشخيص عفونتها، شناسايي هويت ويروسها، و ويژگي مولكولي آنها براي دانشجويان و بيماران انجام وظيفه نمايندبا تربيت اين نيروها فرآيند شناسايي و تعيين هويت ويروسها و همچنين پيشگيري از اشاعه عفونتهاي ويروسي در جامعه امكان پذير خواهد بود. بدين ترتيب توسعه و ارتقاء رشته مذكور در كشور پاسخگوئي به نيازهاي در حال تغيير خدمات بهداشتي در عرصه هاي مختلف اجتماع خواهد بود و آنان در سلامت جامعه نقش موثري ايفا خواهند نمود.
زمینه های فعالیت در بازار کار
 در زمينه پژوهشي:
-  طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي براي شناسايي ويروسها به منظور ارتقاء سلامت جامعه
مطالعه و بررسي روشهاي جديد به منظور كسب آگاهي از شيوه هاي نوين پژوهشي در رشته ويروس شناسي پزشكي
در زمينه آموزشي:  
- طراحي و تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي مرتبط با ویروس شناسی پزشکی
- تدريس در زمينه هاي مرتبط با ویروس شناسی در سطوح دانشگاهي يا ديگر مراكز علمي
- آموزش اصول و استانداردهاي ايمني حفاظت فردي و پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي ويروسي به دانشجويان و كاركنان حرفه پزشكي
- طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه
در زمينه خدماتی:
- گزارش نتايج حاصله از انجام آزمايشات نمونه ها در ارتباط با بيماريهاي ويروسي در مراكز بهداشتي درماني
- راه اندازي روشهاي جديد تشخيصي و نظارت بر كيفيت انجام آزمايشات در مراكز بهداشتي درماني
-  همكاري در توليد واكسنهاي جديد، ارتقاء كيفيت واكسنهاي موجود در زمينه بيماريهاي ويروسي در مراكز توليدي
- همكاري با پزشك معالج بيماران
نقش مشاوره اي:
- ارائه خدمات مشاوره پزشكي در زمينه آموزش علوم نوين ويروس شناسي، در زمينه تشخيصي و كنترل بيماريهاي ويروسي و تفسير نتايج حاصله از انجام آزمايشات
معرفی دروس امتحانی:
دکتری ویروس شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (20 سوال - ضریب 1)، ویروس شناسی پزشکی (80 سوال - ضریب 4)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناسی ارشد ویروس شناسی، پاتوبیولوژی، باکتری شناسی، علوم ازمایشگاهی، دامپزشکی، ایمنی شناسی، زیست سلولی ملکولی، میکروب شناسی، دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، دکترای حرفه ای علوم ازمایشگاهی و دامپزشکی