۱۸ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 687

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی مهندسی پزشکی (رباتیک)
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی مهندسی پزشکی (رباتیک)

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری مهندسی پزشکی رباتیک ریاضیات مهندسی (20 سوال-ضریب 5)، رباتیک پزشکی (رباتیک 15، ابزار دقیق 10، پردازش تصاویر پزشکی 10، بیومکانیک 10) (45 سوال-ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)