۱۸ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 688

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک ریاضیات مهندسی (20 سوال - ضریب 5)، بیوالکتریک (ابزار دقیق 15، پردازش سیگنالهای حیاتی 10، مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی 10، پردازش تصاویر پزشکی 10) (45 سوال-ضریب 5).
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)