۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 503

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته گفتاردرمانی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته گفتاردرمانی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری گفتاردرمانی روش تحقیق (10 سوال - ضریب 2)، آسیب شناسی زبان و گفتار (90 سوال-ضریب 6)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)