۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 694

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانش علوم کتابداری (55 سوال - ضریب 5)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (35 سوال-ضریب 3)، روش تحقیق و آمار (10 سوال - ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)