۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 530

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته کار درمانی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته کار درمانی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
دکتری کاردرمانی کاردرمانی در بیماریها (70 سوال-ضریب 4)، کینزیولوژی و بیومکانیک (30 سوال - ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال - ضریب 3)