۱۵ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 4394

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته پزشکی مولکولی
عنوان رشته:
 دکتری پزشکی مولکولی  
معرفی رشته:
سیر تحول در چند دهه گذشته چنان تحول عظیمی در جهانی که در آن زندگی می کنیم ایجاد کرده است که پیش بینی چگونگی وضعیت جهان در چند سال آینده غیر ممکن به نظرمی رسد. امروزه چیزهایی امکانپذیر است که در گذشته ای نه چندان دور بعید به نظر می رسید.
با این حال پیشرفت در برخی از زیرشاخه های جوان علوم پایه مانند بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی با سرعتی حیرت انگیز در جریان بوده و شگفتی های بسیاری را سبب گردیده است.
در کشور ما، و اکثر کشورهای دیگر جهان سوم، به دلایل متعدد در گذشته، غفلت فاجعه باری صورت گرفته است، بطوریکه در زمینه علوم جدید، فاصله ما با جهان اول بسیار زیاد شده است.
لیکن در چند سال گذشته، به رغم بی توجهی های گذشته، فعالیت های مناسبی در زمینه پزشکی مولکولی در ایران صورت گرفته است که علت انجام این فعالیت ها در مراکز تحقیقاتی و بدون کمک پزشکان، اکثر این تحقیقات کاربرد و اثر مهمتری داشته اند.   
در سال 1379 با توجه به پشتوانه تحقیقاتی و سالها تجربه عده ای از محققین و با هدایت معاونت محترم تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولین هسته مراکز تحقیقاتی و تشخیص در زمینه پزشکی مولکولی تحت عنوان شبکه پزشکی مولکولی کشور، ایجاد شد تا اولاً: فاصله بین مراکز تحقیقاتی، تشخیصی و درمانی را کم  و از توان تحقیقاتی حداکثر استفاده را نماید و ثانیاً: امکان ارتباط با خارج را به صورت هدفمند دنبال نموده و همکاری بیشتری بین محققین به وجود آورد.
رشته پزشكي مولكولي در مقطع دكتري تخصصي (PhD) تلفيق خلاقيت و انتقال دانش پزشكي مولكولي از طريق تركيب آموزش و پژوهش هاي پايه و باليني با تاكيد بر يادگيري فعال و تحقيق به روز، به گسترش مرزهاي دانش در حيطه علم پزشكي مولكولي كمك خواهد كرد.
هدف و رسالت رشته:
ضرورت و علت وجود اين رشته در سطح بين المللي تربيت نيروي انساني در سطح دكتراي تخصصي (PhD) است، كه بتواند تحقيقات مربوط به رشته پزشكي را در سطح سلولي، مولكولي و آزمايشگاهي طراحي و هدايت نمايد، رسالت رشته فراهم ساختن عرصه آموزشي و پژوهشي در راستاي بررسي بيماري ها و عوامل ايجاد كننده در سطوح مولكولي است.
مراكز تحقيقاتي در سال هاي اخير در كشور گسترش قابل توجهي داشته اند ودر گسترش علم نقش به سزايي را ايفا كرده اند. مشكل اصلي مركز تحقيقاتي باليني فارغ التحصيلان با مدرك دكتراي تخصصي (PhD) آشنا به مسايل مولكولي بيماري ها است كه با آشنايي كامل به مفاهيم پزشكي در سطح سلولي و مولكولي بتوانند سبب گسترش تحقيقات علوم پايه در سطح و سيع تر و با كيفيت بالاتر بشوند.
بديهي است حضور چنين نيروهاي انساني سبب ارتقاي كمي و كيفي تحقيقات در عرصه پزشكي و مانع از هدر رفتن منابع انساني و مالي خواهد شد.از آنجا كه تحقيقات علوم پايه به ويژه ايمونولوژی و ژنتيك در بسياري از بيماري ها مي تواند به تشخيص و درمان بيماري نيز كمك شايان نمايد، ارزش و فايده اقتصادي حاصل از تاسيس اين دوره، افزودن مي گردد.
باتوجه به وجود مراكز تحقيقاتي پيشرفته متعدد نياز به دارندگان مدرك دكتراي تخصصي (PhD) پزشكي مولكولي در حد قابل توجهي است كه در حال حاضر نياز با استفاده از پزشكان عمومي تاحدودي مرتفع مي شود، تربيت نيروي انساني در سطح دكتراي تخصصي (PhD) به ارتقاي كمي و كيفي تحقيقات خواهد انجاميد.
زمینه های فعالیت در بازار کار
الف) آموزشی: 
آموزش علم پزشكي مولكولي به دانشجويان ذينفع در مقاطع مختلف جمع آوري و تهيه درسنامه آموزشي براي مقاطع تحصيلي مختلف
تدوين درسنامه ها براي دروس پزشكي مولكولي
ايجاد ارتباط بين آموزش پزشكي مولكولي بيمار
تعيين اولويت هاي بومي در زمينه آموزش پزشكي مولكولي
پيشنهاد اجرايي روش هاي آموزش پزشكي مولكولي توانايي برقراري با مراكز آموزشي به رشته در داخل و خارج كشور
ب) پژوهشی:
-         راهبري تيم تحقيقاتي
-         ارايه و نقد فرضيه هاي تحقيقاتي در پزشكي مولكولي
-         ارايه و انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه زنتيك مولكولي و تجزيه و تحليل نتايج پژوهشي
-         ارايه مقاله ها و يافته هاي تحقيقاتي در كنگره هاي داخلي و خارجي
-         نوشتن و نقد مقاله هاي پژوهشي
-         ابداع روش هاي آزمايشگاهي و تشخيص در پزشكي مولكولي
ج) خدماتی:
-         ارايه خدمت در گروه هاي آموزشي مربوط با رشته
-         ارايه خدمت در آزمايشگاه هاي مختلف تشخيص در رشته مربوط
-         توانايي اداره پروژه هاي تحقيقاتي در موسسات خصوصي
-         ارايه خدمت در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي صنايع (داروسازي، بيوتكنولوژي و...........)
معرفی دروس امتحانی:

 
مجموعه زيست فناوري و پزشكي مولكولي
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) بيولوژي سلولي مولكولي  بيوشيمي باليني استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
زیست فناوری پزشکی 60 5 40 3 30 1 40 3
پزشکی مولکولی 60 4 40 5 30 1 40 3

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:

دکتري حرفه‌ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، دکتري حرفه اي دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی؛ مقاطع تخصصی و فوق تخصصـی پزشـکی و یا کارشناسی ارشد رشته‌هاي باکتري شناسی؛ بیوتکنولوژی میکروبی، بیوفیزیک؛ فیزیولوژي؛ ژنتیک انسانی؛ قارچ شناسی؛ زیست فناوري پزشکی (بیوتکنولوژي پزشکی)؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه باناقلین؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانـک خون؛ ویروس شناسی؛ زیست‌شناسی (با گرایش بیوشیمی، ژنتیک، سلولی مولکولی و میکروبیولوژي)؛ انگـل شناسی ؛ میکروبیولوژي؛ ایمونولوژي؛ بیوشیمی بالینی؛ تغذیه