۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 568

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته مددکاری اجتماعی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته مددکاری اجتماعی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری مددکاری اجتماعی نظریه های مددکاری اجتماعی وجامعه شناسی و روانشناسی (65 سوال-ضریب 5)، روش تحقیق (35 سوال - ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)