۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1400

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته مامایی
عنوان رشته: 
دکتری تخصصی مامایی Midwifery (Ph.D)
معرفی رشته:  
رشته مامایی‌ یکی‌ از زیر مجموعه‌های‌ علوم‌ پزشکی‌ است‌ که‌ نقش‌های‌ بسیار گسترده‌ای‌ اعم‌ از نقش‌ مشاوره‌ای‌ آموزشی‌، مراقبتی‌، حمایتی‌، درمانگری‌ و تحقیقاتی‌ دارد. البته‌ تمامی‌ این‌ نقشها در ارتباط‌ با مادر و کودک‌ وآموزش‌ به‌ دختران‌ در زمینه‌ بهداشت‌ دوران‌ بلوغ‌ و بعد از آن‌ می‌پردازد. هدف‌ رشته‌ مامایی‌ تربیت‌ کارشناسان‌ متعهد در زمینه‌ آموزش‌ و خدمات‌ مامایی‌ است‌. به‌ طوری‌ که‌ با کارآیی‌ و مهارت‌ لازم‌ بتوانند به‌ ارائه‌ خدمات‌ گسترده‌ بهداشتی‌ و مامایی‌ جهت‌ تأمین‌ سلامت‌ مادران‌ و کودکان‌ جامعه‌ اسلامی‌ ایران‌ بپردازند.
ارتقاي بهبود سلامت فردي و عمومي از طریق كمک به افراد و گروه ها براي كسب عادات رفتاري سالم، مراقبت و پايش سلامت و بهداشت دانش آموزان، تشكيل اتاق بهداشت طبق استانداردهاي لازم در مدارس، آموزش بهداشت، بهسازي محيط و خدمات بهداشتي درماني در واحدهاي آموزشي، شناسايي و جداسازي دانش آموزان بيمار و معرفي آنان به مراكز بهداشتي و درماني از دیگر وظایف و توانمندی های یک ماماست.
هدف و رسالت رشته:
حیطه فعالیتهای ماما مربوط به مشاوره قبل و بعد از ازدواج ، آموزش نحوه تنظیم خانواده، مراقبتهای دوران بارداری، زایمان طبیعی، آموزش به دختران در زمینه بهداشت بلوغ و بعد از آن و مراقبتهای بهداشتی مادر و کودک می باشد.
زمینه های فعالیت در بازار کار
 در زمينه پژوهشي :
- تحقیق وتوسعه درزمینه روش های کنترل جمعیت
- تحقیق وتوسعه درزمینه روش های نوین مراقبت های دوران بارداری
در زمينه آموزشي :  
- در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌ میتوانند در دانشکده‌های‌ پرستاری‌ و مامایی‌ وظیفه‌ سرپرستی‌ دانشجویان‌ مامایی‌ را در کارآموزی‌ به‌ عهده‌ گیرند.
- تدريس در زمينه هاي مرتبط با مامایی در سطوح دانشگاهي يا ديگر مراكز علمي
- طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه
در زمینه خدماتی:
- بیمارستانها، زایشگاهها، درمانگاهها و مراکز بهداشتی‌
- فارغ‌ التحصیلان‌ دوره‌ کارشناسی ارشد‌ می‌توانند با دریافت‌ مجوز مطب‌ خصوصی‌ داشته‌ باشند و به‌ ارائه‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ بپردازد.
-ارائه مشاوره به محققان، مراکز و مراجع مرتبط
در زمینه مدیریتی:
- فارغ‌ التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد می‌توانند به‌ عنوان‌ سرپرست‌ و مدیر بخشهای‌ مختلف‌ درمانی‌ و سوپروایزر آموزشی‌ در سطح‌ بیمارستانها مشغول‌ به‌ کار شوند همچنین‌ میتوانند در پستهای‌ مدیریتی‌ و ستادی‌ در مراکز بهداشتی‌ ـ درمانی‌ فعالیت‌ کنند.
معرفی دروس امتحانی:
 
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) بهداشت باروري بارداري و زايمان استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
مامایی 50 4 50 6 30 1 40 3
عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناسی ارشد رشته های مامایی، مشاوره در مامایی