۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1030

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی​


معرفی دروس و ضرایب امتخانی:
 
دکتری فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی پزشکی (35 سوال – ضریب 3)، فیزیولوژی ورزشی (35 سوال – ضریب 3)، بیوشیمی بالینی (30 سوال – ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)