۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 641

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته فیزیوتراپی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته فیزیوتراپی


معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری فیزیوتراپی فیزیوتراپی در بیماریها (70 سوال-ضریب 4)، کینزیولوژی و بیومکانیک (30 سوال-ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)