۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1132

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته فارماکولوژی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته فارماکولوژی


معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
 
دکتری فارماکولوژی پزشکی فارماکولوژی (50 سوال – ضریب 5)، بیوشیمی بالینی و فیزیولوژی (50 سوال – ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)