۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 959

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری عصبی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری عصبی


معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی – گرایش تصویربرداری عصبی ریاضیات تصویربرداری شامل ریاضیات مهندسی، تصویربرداری پزشکی، سیگنال و سیستم ها و پردازش تصویر (60 سوال- ضریب 5)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (20 سوال- ضریب 4)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)