۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1167

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری سلولی مولکولی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری سلولی مولکولی


معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
 
دکتری علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی – گرایش سلولی مولکولی  تصویربرداری پزشکی (40 سوال- ضریب 5)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (30 سوال- ضریب 4)، زیست شناسی سلولی و مولکولی (30 سوال – ضریب 4)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)