۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 2984

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته علوم سلولی کاربردی
عنوان رشته: 
دکتری تخصصی علوم سلولی کاربردی Ph.D Applied Cell Sciences
معرفی رشته:  
طبق تعریف، علوم سلولی کاربردی علومی هستند که در تهیه، تولید و تکثیر سلولها، تمایز و فرآوری آنها جهت استفاده در درمان بیماریها فعالیت دارند و دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته علوم سلولی کاربردی از دوره‌­های بین رشته‌­ای است که دانش ­آموخت­گان آن قادر به انجام فعالیت­های آموزشی و پژوهشی بوده و در قلمرو درمان بیماریهای مختلف، با استفاده از سلول­ها و فرآورده­‌های سلولی با کادر درمانی همکاری خواهند کرد.
هدف و رسالت رشته:
رسالت این رشته تربیت دانش آموختگانی است که با استفاده از روشهایی نظیر مهندسی ژنتیک  غیره، قادر به تولید، تکثیر، تمایز دهی و فرآوری سلولهای مورد نیاز برای فرآورده­های سلولهای انسانی حیوانی بوده، خدمات خود را در جنبه ­های آموزشی، پژوهشی، صنعتی و مشاوره­ای به جامعه ارائه دهند
زمینه های فعالیت در بازار کار
الف) آموزشی:
طراحی و تدوین و اجرای برنامه­ های آموزشی مرتبط برای دانشجویان در دانشگاه­ها در صورتیکه فرد عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.
ب) پژوهشی:
-طراحی و اجرای پروژه­های مرتبط با تهیه و تکثیر سلولهای بنیادی و کاربردی آنها
- مشارکت در پروژه­های دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی در صورت نیاز
ج) خدماتی:
- ارائه خدمات تخصصی در بانک­های سلولی و سلولهای بنیادی
-ارائه مشاوره به محققان، مراکز و مراجع مرتبط
د) تولیدی:
- همکاری در تهیه و تولید رده­ های سلولی
معرفی دروس امتحانی:

 
دکتری علوم سلولی کاربردی بیولوژی سلولی مولکولی (50 سوال-ضریب 3)، ایمنی شناسی پزشکی (25 سوال-ضریب 3)،
هماتولوژی پزشکی (25 سوال - ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناسی ارشدعلوم تشریحی؛ بیولوژي سلولی ومولکولی (کلیـه گـرایش ها)؛ زیست شناسی (کلیه گرایش ها)؛ زیست فـناوري پزشـکی؛میکروب شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ بیوتکنولوژي؛ سـم شناسـی؛ بیولـوژي تکـوینی؛ ایمنـی شناسـی پزشـکی؛ فیزیولـوژي؛ فارماکولوژي؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ خون شناسی آزمایشـگاهی وبانک خون(هماتولوژي)؛ نانوفناوري پزشکی؛ دکتراي حرفه ای در رشـته هاي پزشکی؛دندانپزشکی؛ داروسازي و دکتراي حرفه اي دامپزشکی