۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1253

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته علوم بیومدیکال مقایسه ای
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته علوم بیومدیکال مقایسه ای

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای آسیب شناسی عمومی و بافت شناسی (50 سوال – ضریب 2)، ژنتیک و بیولوژی سلولی مولکولی (50 سوال – ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)