۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 17409

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته علوم اعصاب
عنوان رشته:
دکتری علوم اعصاب 
Neuroscience(Ph.D)

معرفی رشته:  
دکتری تخصصی (Ph.D) رشته علوم اعصاب علمی است که در آن دانشجویان به مطالعه سیستم عصبی که شامل بخش هایی چون ساختار و روند تکامل ، نقش و وظایف مربوطه اجزاء سیستم، عوامل ژنتیکی‌، بیوشیمیایی ،فیزیولوژی و فارماکولوژی، سیستم عصبی می باشد‌، می پردازند. دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود که با درک عمیق و کاربردی رابطه بین مغز و رفتار، ساختمان و کارکرد مغز را بخوبی بشناسند .
هدف و رسالت رشته:
رسالت رشته عبارت است از تربیت دانش آموختگانی که بتوانند پس از آشنایی با روش ها و فنون تدریس و تحقیق در رشته علوم اعصاب ، با درک ویژگی های ساختمان عصبی انسان از نظر ماکروسکوپی ،میکروسکوپی و تکاملی، با بهره گیری از روش های میکروآناتومی و شیوه های نوین دیگر، ضمن کشف استعداد ها و ایجاد  انگیزه های لازم در فراگیران  به آموزش و تحقیق بپردازند و از این رهگذر، زمینه را برای فراگیری بهتر علوم پزشکی فراهم ساخته و در تامین و ارتقای سلامت جامعه سهیم باشند. دارندگان مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته علوم اعصاب گروهی از افراد مجرب در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در مراکز آموزشی تحقیقاتی بوده و ماموریت های فوق در تربیت آنان مدنظر قرار گرفته است .
زمینه های فعالیت در بازار کار
آموزشی:
-        کمک به ارتقا کیفیت آموزش علوم پایه و بالینی در دانشگاهها
-        آموزش علوم عصب پایه به فراگیرندگان در سطوح مختلف
پژوهشی:
-        طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه علوم اعصاب
-        مهارت ارزیابی انتقادی مقالات علمی و کاربرد عملی فرضیه ها و روشهای آنها
-        کاربردی ساختن خلاقانه یافته های پژوهشی براساس نیازهای جامعه با استفاده از فن آوریهای نوین و بومی سازی فن آوری
-        ارتباط با صنایعی مثل دارو سازی و مهندسی پزشکی
خدمات مشاوره ای:
-        ارائه خدمات مشاوره ای در طراحی مدل های پژوهشی و ارائه پرپوزال های مربوط به متخصصین علوم بالینی
-        مشاوره در تدوین استانداردهای بین المللی در حیطه های مرتبط با علوم اعصاب
-        شناسایی مشکلات و مسائل مبتلا به کشور و انجام تحقیقات در زمینه آنها و ارائه راه کارهای مناسب با حل آنها
معرفی دروس امتحانی:
دکتری علوم اعصاب نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (50 سوال-ضریب 3)، نوروآناتومی و نوروبیولوژی (50 سوال-ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
دکتري حرفه ای پزشکی؛ دندانپزشـکی؛ داروسـازي و دامپزشـک، کارشناسی ارشد رشته هاي فیزیولوژي؛ زیست شناسی (بـا گـرایش علـوم سلولی و مولکولی، علوم جانوري، میکروبیولـوژي ، ژنتیـک و بیوشـیمی)؛ ژنتیک انسانی؛ ژنتیک پزشکی، آنـاتومی؛ سـم شناسـی؛ بیوشـیمی بالینی؛ علوم شناختی ( کلیه گرایش ها) ، فناوری تصویر برداری پزشکی، روانشناسـی بـالینی؛ فارماکولوژي؛ فیزیـوتراپی؛ کاردرمـانی؛ گفتاردرمـانی؛ اعضـاي مصـنوعی و وسایل کمکی؛ بینایی سنجی؛ شنوایی شناسی، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک، روانشناسی کودک و نوجوان، روانشناسی سلامت، مهندسی بیومکانیک، مهندسی پزشکی ( کلیه گرایش ها)، مهندسی برق-الکترونیک، ریاضی، ایمنی شناسی پزشکی، هوش مصنوعی، روانشناسی عمومی