۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1594

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته طب سنتی ایرانی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته طب سنتی ایرانی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری طب سنتی ایرانی روش تحقیق در علوم پزشکی (20 سوال-ضریب 2)، مبانی طب ایرانی و نوین (80 سوال-ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)