۱۵ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1245

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته سلامت و رفاه اجتماعی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته سلامت و رفاه اجتماعی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری سلامت و رفاه اجتماعی نظریه های جامعه شناسی و رفاه اجتماعی (65 سوال- ضریب 3)، روش تحقیق (35 سوال-ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)