۱۵ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1372

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته سلامت در بلایا و فوریتها
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته سلامت در بلایا و فوریتها

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها آمار و روش تحقیق (30 سوال-ضریب3)، مبانی سلامت در حوادث و بلایا (70 سوال-ضریب5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)