۱۵ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1178

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته سالمند شناسی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته سالمند شناسی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری سالمند شناسی آمار و روش تحقیق (30 سوال-ضریب 3)، جامعه شناسی و روانشناسی سالمندی (70 سوال- ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)