۱۵ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1280

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته زیست پزشکی سامانه ای
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته زیست پزشکی سامانه ای

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
 
دکتری زیست پزشکی سامانه ای زیست شناسی سلولی و مولکولی (35 سوال - ضریب 3)، بیوشیمی و بیوانفورماتیک (65 سوال- ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال - ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)