۱۵ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 645

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته حشره شناسی پزشکی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته حشره شناسی پزشکی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
 
دکتری بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها بیولوژی سلولی مولکولی (20 سوال-ضریب 3)، حشره شناسی پزشکی (80 سوال-ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)