۱۵ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 10491

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته بیولوژی تولیدمثل
عنوان رشته: 
دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثلReproductive Biology (PhD)
معرفی رشته:  
دوره دكتري تخصصي (PhD) رشته بيولوژي توليد مثل رشته ای است که دانشجويان در طي آن با علوم پايه مرتبط با طب توليد مثل و تلفيق آن با درمان ناباوري و يافتن راهكارهاي جديد طراحي شده در اين زمينه، آشنا مي گردند، اين افرد توانايي تدريس، نظارت برفعاليت آزمايشگاه art و تحقيق در اين رشته را در سطح ملي و بين المللي خواهند داشت
هدف و رسالت رشته:
رسالت دوره دكتري در رشته بيولوژي توليد مثل، تربيت متخصصين در زمينه بيولوژي توليد مثل و دستيابي به راهكارهاي جديد در زمينه علم ناباوري است لذا انتظار ميرود دانش آموختگان مقطع دكتري تخصصي (PhD) در رشته بيولوژي توليد مثل، نيازهاي آموزشي دانشگاهها و مراكز باروري كشور را در اين زمينه تامين نمايند و همچنين با انجام پژوهش هاي پايه و باليني، باعث ارتقاي سطح دانش ناباروري و توليد مثل شده و تبديل به يكي از شاخص ترين بخش هاي دانشگاهي در سطح منطقه و جهان شوند.
زمینه های فعالیت در بازار کار
 در زمينه پژوهشي :
- طراحي ، تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در حوزه بيولوژي توليد مثل.
- پژوهش در زمینه هاي كاربردي با هدف يا فتن راهكارهاي جديد در زمینه طب توليد مثل.
- تهيه مقالات پژوهشي و مواد اموزشي استخراج شده از تحقيقات در زمينه هاي گواناگون بيولوژي توليد مثل.
- ارائه يافته هاي پژوهشي در مجامع داخلي و بين المللي.
- هدايت تحقيقات دانشجويي در زمینهه بيولوژي توليد مثل.
در زمينه آموزشي :
- طراحي و تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي مرتبط با بيولوژي تولدي مثل.
- تدريس يك يا چند درس نظري و عملي در زمينه هاي مرتبط با بيولوژي توليد مثل در سطوح دانشگاهي يا ديگر مراكز علمي
- طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه
در زمينه مديريتي :
- هماهنگي و نظارت لازم جهت حفظ كنترل كيفي و كمي آزمايشگاههايartدر راستاي افزايش موفقيت روشهاي لقاح آزمايشگاهي در درمان زوجهاي نازا.
- هماهنگي و نظارت در جهت پياده سازي پروتكل هاي جديد آزمايشگاهي جهت افزايش سلامت باروري در كليه مراحل رشد و تكامل جنين.
- هماهنگي و نظارت بر تهيه اطلاعات مربوط به سيكل هاي ART و ذخيره سازي در بانك هاي اطلاعاتي
- طراحي ، اجرا و مديرت مراكز مرتبط با توليد مثل
مشاوره اي:
- ارائه مشاوره به زوجهاي نابارور.
- ارائه مشاوره به مراكز و بيمارستانها در زمينه هاي مرتبط با توليد مثل
- ارائه مشاوره به شركت هاي داروئي و صنايع مرتبط با توليد مثل
معرفی دروس امتحانی:

 
دکتری بیولوژی تولید مثل زیست شناسی سلولی و مولکولی (25 سوال-ضریب 3)، علوم تولید مثل (75 سوال-ضریب 6)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)
درس علوم تولید مثل شامل مواد امتحانی جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی تولید مثل و غدد می باشد.

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
دکتري پزشکی عمومی؛ دامپزشکی ؛ دکتري حرفه اي علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی ارشد پرستاري ؛ مامایی؛ فیزیولوژي؛ بیوشـیمی بـالینی؛ ژنتیک انسانی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ میکروبیولوژی (میکروب بیماری زا)،  ایمنی شناسی پزشکی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ علوم تشریحی؛ بیولوژي (کلیه گرایشها)، بیولوژی تولید مثل، زیست فناوری پزشکی