۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 720

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی


معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
مجموعه علوم و صنايع غذايي
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) ميكروبيولوژي مواد غذايي شيمي مواد غذايي استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
علوم و صنایع غذایی 50 4 50 4 30 1 40 3
بهداشت و ایمنی مواد غذایی 50 4 50 4 30 1 40 3