۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1407

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته انفورماتیک پزشکی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته انفورماتیک پزشکی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
دکتری انفورماتیک پزشکی انفورماتیک پزشکی (50 سوال-ضریب 5)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (50 سوال-ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال - ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)