۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 15399

لیست قبولی های آزمون دکتری 97-96 گروه آموزشی دکترخلیلی

لیست قبولی های آزمون دکتری 97-96 گروه آموزشی دکترخلیلی
 
نام داوطلب نام درس گرایش خدمت استفاده شده نتیجه  
احسان رئوفی ایمنی شناسی بیوتکنولوژی پزشکی کلاس دعوت به مصاحبه  
اعظم اکبری خون شناسی علوم سلول کاربردی کلاس دعوت به مصاحبه  
افشین خاوری سلولی و مولکولی پزشکی مولکولی کلاس دعوت به مصاحبه  
الهام زینلی ژنتیک باکتری شناسی کلاس دعوت به مصاحبه  
الهه عدلی آناتومی و نورو فیزیولوژی علوم اعصاب کلاس دعوت به مصاحبه  
آیدا وزیریان سلولی و مولکولی بیولوژی تولید مثل کلاس دعوت به مصاحبه  
بختیار زاهدی فارماسیوتیکس داروسازی هسته ای کلاس دعوت به مصاحبه  
بنت الهدی شفیعی   بیوشیمی مشاوره و برنامه ریزی دعوت به مصاحبه  
بهاره سلطانیان بیوفیزیک سایر کلاس دعوت به مصاحبه  
حامد فرهادی ژنتیک پزشکی ایمنی شناسی ژنتیک پزشکی،
بیوشیمی عمومی،ایمنی شناسی
دعوت به مصاحبه  
حسن جلیل زاده شیمی دارویی داروسازی هسته ای شیمی دارویی،
فارماسیوتیکس
دعوت به مصاحبه  
حسین پازوکی   انگل شناسی آزمون دعوت به مصاحبه  
خانم مرادی خون شناسی علوم سلول کاربردی کلاس دعوت به مصاحبه  
راضیه خالویی فرد   تغذیه آزمون دعوت به مصاحبه  
راضیه عبدالوهابی   ایمنی شناسی آزمون دعوت به مصاحبه  
راضیه محمودیان خون شناسی خون شناسی کلاس دعوت به مصاحبه  
رقیه پاشایی ااصل   بیوشیمی آزمون دعوت به مصاحبه  
رویا رمضانخانی   علوم سلول کاربردی آزمون دعوت به مصاحبه  
زهرا خراسانی فارماکولوژی، شیمی دارویی، سم شناسی، فارماسیوتیکس شیمی دارویی دستگاهی کلاس دعوت به مصاحبه  
زهرا روشنی زاده ژنتیک پزشکی، ایمنی شناسی ایمنی شناسی کلاس دعوت به مصاحبه  
زهرا کمالی ایمنی شناسی قارچ شناسی کلاس دعوت به مصاحبه  
زهرا نادری سلولی و مولکولی سایر کلاس دعوت به مصاحبه  
زهره حقری   بیوتکنولوژی پزشکی آزمون دعوت به مصاحبه  
زینب صادقی اردستانی باکتری شناسی، قارچ شناسی قارچ شناسی کلاس، آزمون دعوت به مصاحبه  
سارا یحیایی فارماکولوژی، شیمی دارویی، درمان شناسی، فارماسیوتیکس، بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی دارویی کلاس، مشاوره  دعوت به مصاحبه  
ستاره ادیب زاده سلولی و مولکولی، بیوشیمی، ایمنی، بیوتکنولوژی پزشکی کلاس دعوت به مصاحبه  
سعیده کیوانی قمصری بیوشیمی عمومی، ژنتیک سایر کلاس،آزمون دعوت به مصاحبه  
سعیده هاشمی   انگل شناسی آزمون دعوت به مصاحبه  
سمانه سادات مصطفوی ژنتیک پزشکی ایمنی شناسی کلاس دعوت به مصاحبه  
سمیرا حسین پور   ایمنی شناسی آزمون دعوت به مصاحبه علوم  
سمیه شاملو ایمنی شناسی ایمنی شناسی کلاس دعوت به مصاحبه  
سوسن کاشانیان   ایمنی شناسی آزمون دعوت به مصاحبه  
سید مجید حسینی   بیوتکنولوژی پزشکی آزمون دعوت به مصاحبه  
سیده زهرا شاهرخی بیوشیمی عمومی و تخصصی بیوشیمی کلاس دعوت به مصاحبه  
شهرزاد رحیمی ژنتیک تخصصی ژنتیک کلاس دعوت به مصاحبه  
شیوا نعمت گرگانی   تغذیه آزمون دعوت به مصاحبه  
فاطمه پورقلی   ایمنی شناسی آزمون دعوت به مصاحبه  
فاطمه روشن ضمیر سلولی و مولکولی، خون شناسی خون شناسی کلاس دعوت به مصاحبه  
فاطمه طاهری   تغذیه آزمون دعوت به مصاحبه  
فرزانه فرضعلی باکتری شناسی باکتری شناسی کلاس دعوت به مصاحبه علوم  
قادر نوروزی   بیوشیمی آزمون دعوت به مصاحبه  
لیدا طهماسبی باکتری شناسی باکتری شناسی کلاس،آزمون، مشاوره دعوت به مصاحبه  
لیلا حیدری باکتری شناسی اصفهان باکتری شناسی کلاس دعوت به مصاحبه  
محمد زنوزی راد آناتومی، نوروفیزیولوژی علوم اعصاب کلاس دعوت به مصاحبه  
مرضیه اله دادی مهرآبادی ایمنی شناسی بیوتکنولوژی پزشکی کلاس دعوت به مصاحبه  
مرضیه دیوبندی سلولی و مولکولی ویروس شناسی کلاس دعوت به مصاحبه رتبه 14
مریم توفیقی نیاکی سلولی و مولکولی بیولوژی تولید مثل کلاس دعوت به مصاحبه  
مریم رضایی   باکتری شناسی آزمون دعوت به مصاحبه  
مریم کارخانه تغذیه تغذیه کلاس دعوت به مصاحبه  
مریم مومنی   بیولوژی تولید مثل آزمون دعوت به مصاحبه  
مریم یوسفی ژنتیک تخصصی ژنتیک کلاس دعوت به مصاحبه  
مهدی رشیدی   نانو تکنولوژی آزمون دعوت به مصاحبه  
مهدیه صفرزاده ایمنی شناسی بیوتکنولوژی پزشکی کلاس، آزمون دعوت به مصاحبه علوم  
مهدیه عبدی فارماسیوتیکس نانو فناوری دارویی کلاس دعوت به مصاحبه  
مهران عرب سلمانی   داروسازی هسته ای مشاوره و برنامه ریزی دعوت به مصاحبه  
مهرنوش چمن فارماکولوژی فارماکولوژی کلاس ارزیابی قبول شدن  
مهسا حاجی ولیلی   ایمنی شناسی آزمون دعوت به مصاحبه  
نجمه لشگری باکتری شناسی باکتری شناسی کلاس دعوت به مصاحبه
دعوت به مصاحبه علوم
 
نرگس ذوالفقاری ژنتیک تخصصی ایمنی شناسی کلاس دعوت به مصاحبه علوم  
نسرین حیدری   ویروس شناسی آزمون دعوت به مصاحبه  
نسیم سمرقندی بیوشیمی عمومی ایمنی شناسی کلاس دعوت به مصاحبه  
نفیسه شفیعی بیوشیمی تخصصی و عمومی بیوشیمی کلاس، آزمون دعوت به مصاحبه علوم  
نگار ذقاقی بافت شناسی، ایمنی شناسی بیولوژی تولید مثل کلاس دعوت به مصاحبه  
هادی بامهر   بیوتکنولوژی پزشکی آزمون دعوت به مصاحبه  
هانیه مالمیر   تغذیه آزمون دعوت به مصاحبه  
یاسمن وجگانی   بیوتکنولوژی پزشکی آزمون دعوت به مصاحبه  
سحر جعفری   تغذیه بسته آموزشی دعوت به مصاحبه  
بهاره پورجبار   مهندسی بافت بسته آموزشی دعوت به مصاحبه  
زینب پروین   فیزیولوژی  بسته آموزشی دعوت به مصاحبه  
امیر رقمی فرم   باکتری شناسی بسته آموزشی دعوت به مصاحبه  
آقای وحید امانی هوشیار شیمی دارویی آزمون- اردبیل آزمون دعوت به مصاحبه قبولی شیمی دارویی مشهد
سحر جعفری   درسنامه   دعوت به مصاحبه  
بهاره فلاح قارچ شناسی همدان کلاس و آزمون دعوت به مصاحبه رتبه 6
زهرا آذری فر پزشکی مولکولی همدان بسته و کلاس دعوت به مصاحبه قبولی
مریم رضایی بیوشیمی بالینی اهواز آزمون دعوت به مصاحبه قبولی
خانم شمشیری نانوتکنولوژی پزشکی کلاس خصوصی سلولی و نانو   دعوت به مصاحبه قبولی دانشگاه شهیدبهشتی
خانم ترکاشوند فیزیو کاربردی     دعوت به مصاحبه زنجان
سمیرا حسین پور بیوشیمی دکتری کلاس. کارگاه مصاحبه   دعوت به مصاحبه دکتری پژهشی شهید بهشتی
الهه عدلی علوم اعصاب کلاس. کارگاه مصاحبه   دعوت به مصاحبه علوم پزشکی تهران
رویا رمضانی سلولی کاربردی     رتبه 7